Over

Volgens ‘GGZ Standaarden Diversiteit’ (2020) zijn religieuze overtuigingen van belang tijdens behandeling, omdat deze het wereldbeeld, het psychosociaal functioneren en de stresshantering kunnen beïnvloeden. Ook ‘GGZ Standaarden Zingeving’ (2023) maakt duidelijk dat wanneer cliënten ten aanzien van hun wensen voor religieuze zorg tevreden zijn, er een positief verband is met de ervaren behandelrelatie. Hetgeen weer van invloed is op een effectieve behandeling (Bouwhuis-Van Keulen et al., 2023).

Via deze website wordt materiaal gericht op het christelijke geloof verzameld om zorgvuldiger aan te sluiten bij de religieuze beleving van cliënten.  

Henk-Jan Seesink is geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt®, senior schematherapeut (VSt) en GZ-psycholoog. Hij is werkzaam bij de Hoop ggz. In de behandelpraktijk staan voornamelijk persoonlijkheidsstoornissen en verslavingen op de voorgrond. Hierbij is er speciale aandacht voor de christelijke achtergrond van cliënten. Daarnaast verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar de overgave aan God in het kader van een promotietraject bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Kennisinstituut Christelijke GGZ (Kicg).

Wetenschappelijke publicaties

Seesink H. J., Schaik van, J., Vrijmoeth, C., Schaap-Jonker, H. (2023). Religieuze coping in de ggz bespreekbaar maken met een kwadrant. Psyche & Geloof, 34, 166-181. Link.

Seesink, H. J., Schaap-Jonker, H., Ostafin, B., & Wiers, R. (2023, August 21-24). Addiction and conflict: Don’t call it spiritual struggle, call it progress [Poster presentatie]. International Association for the Psychology of Religion Conference 2023, Groningen, Nederland. Link.

Seesink, H. J., Schaap-Jonker, H., Ostafin, B., Lokman, J. C. & Wiers, R. W. (2022). Protocol for an RCT on cognitive bias modification for alcohol use disorders in a religion-based rehabilitation program. BMJ Open12(9), e060820. Link.

Seesink, H. J., Vrijmoeth, C., Schaap-Jonker, H., Ostafin, B., & Wiers, R. (2022, June 2-4). My way, God’s way or both? Religious Coping and Addiction [Poster presentatie]. European Conference on Religion, Spirituality and Health, Amsterdam, Nederland. Link.

Seesink, H. J., Klokkenburg, P., Schaap-Jonker, H., Ostafin, B. D., & Wiers, R. W. (2022). Without Your Therapist: Contemplative Prayer During Treatment as a Religious Exposure Intervention to Reduce Religious Struggle and Anxious God Representation. Clinical Case Studies21(4), 339–354. Link.

Sliedrecht, W., Seesink, H. J., Vrijmoeth, C., de Waart, R., Wiers, R. W., Ostafin, B., Schaap-Jonker, H., Roozen, H., Witkiewitz, K. & Dom, G. (2022). Alcohol use disorder relapse factors: an exploratory investigation of craving, alcohol dependence severity, and meaning in life. Addiction Research & Theory30(5), 351–359. Link.

Oudijn-van Engelen, A. L., Jacobs, N., Lataster, J., van Nieuw Amerongen-Meeuse, J. C., Seesink, H. J., & Schaap-Jonker, H. (2022). De samenhang tussen religieuze copingstijlen en psychische klachten in een christelijke bevolkingsgroep. Tijdschrift voor Psychiatrie, 64, 80-86. Link.

Scholte, W. & Seesink H. J. (2018). Christian psychology and addiction: God’s divine intervention in the lives of the powerless. Psyche & Geloof, 29, 196-204. Link.

Seesink, H. J. (2018). Knockin’ on heaven’s door en losing my religion? Psyche & Geloof, 29, 152-153. Link.