Het kwadrant

Met het Religieuzecopingkwadrant geeft de invuller woorden aan de geloofsbeleving in tijden van crisis (Seesink et al., 2023). Zonder de doelstelling van classificatie geeft het copingcombinaties, dimensioneel met normgroepen, overzichtelijk weer. Het kan helpen om een hulpverleningstraject af te stemmen op de spirituele en religieuze achtergrond van de persoon (bijv. in therapie, coaching of pastoraat).

Het onderstaande formulier kan gebruikt worden om samen met de uitwerkhulp het Religieuzecopingkwadrant te bespreken.

Dutch Surrender to God Scale (D-StGS)

Om te achterhalen wat het individu zelf ervaart aan overgave aan God in vergelijking tot anderen kan gekozen worden om de Surrender to God Scale (D-StGS) uitwerkhulp te gebruiken.

Zelfonderzoek

De overtuiging van het evangelie dat God echt van mensen houdt, kan op psychisch gebied stabiliteit en flexibiliteit geven. Een sterk besef van deze liefde kan helpen in de omgang van stressvolle gebeurtenissen. Het formulier is een hulpmiddel om op existentieel niveau hierover te reflecteren.

Christelijke meditatie

In een christelijke meditatie wordt de stilte opgezocht om de hele aandacht op Gods aanwezigheid te richten ondanks alle prikkels en stressmomenten in het leven. Het helpt om bewust te worden van de eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen in het huidige moment, terwijl Gods liefdevolle aanwezigheid kan worden ervaren. Aandachtsoefeningen die God betrekken, kunnen gemakkelijk aansluiten bij de religieuze ervaring van christenen (Garzon et al., 2022).

Het Jezusgebed

Het Jezusgebed is een christelijk contemplatief gebed dat zijn oorsprong heeft in de vijfde eeuw. Het kan de neiging van overgave aan God als reactie op stress versterken, waardoor minder dagelijkse stress wordt ervaren (Knabb & Vazquez, 2018; Knabb, 2019). Het kan ook gebruikt worden gedurende de behandeling van angst en verslaving (Seesink, et al., 2022). Hieronder is een Nederlands voorbeeld te beluisteren.

Garzon, F., Benitez-DeVilbiss, A., Turbessi., V., Offei Darko, Y. T., Berberena, N., Jens, A., Wray, K., Bourne, E., Keay, J., Jenks, J., Noble, C., & Artis, C. (2022). Christian Accommodative Mindfulness: Definition, Current Research, and Group Protocol. Religions, 13(1):63. https://doi.org/10.3390/rel13010063

Knabb, J. J. (2019). The Compassion-Based Workbook for Christian Clients. New York: Routledge.

Knabb, J. J., & Vazquez, V. E. (2018). A randomized controlled trial of a 2-week internet-based contemplative prayer program for Christians with daily stress. Spirituality in Clinical Practice5(1), 37.

Seesink, H. J., Klokkenburg, P., Schaap-Jonker, H., Ostafin, B. D., & Wiers, R. W. (2022). Without Your Therapist: Contemplative Prayer During Treatment as a Religious Exposure Intervention to Reduce Religious Struggle and Anxious God Representation. Clinical Case Studies21(4), 339–354. https://doi.org/10.1177/15346501221082231

Seesink H. J., Schaik van, J., Vrijmoeth, C., Schaap-Jonker, H. (2023). Religieuze coping in de ggz bespreekbaar maken met een kwadrant. Psyche & Geloof, 34, 166-181.