Integrative Psychotherapy: Toward a Comprehensive Christian Approach

Mark McMinn en Clark Campbell (2007) bieden een integratief model van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie (ST) en psychotherapeutische relationele interventies aansluitend op het christelijk wereldbeeld van cliënten. Het model is gebaseerd op de theologische notie van Imago Dei, dat mensen geschapen zijn met waardigheid en betekenis naar het evenbeeld van God. Aan de hand van [1] functionele (gedrag), [2] structurele (karakter) en [3] relationele (met God en anderen) domeinen wordt de cliënt beschreven. Alle drie domeinen komen in de integratieve aanpak aan bod, maar hebben afhankelijk van de stoornis een ander gewicht in de behandeling. Het eerste domein wordt voornamelijk vanuit CGT behandeld (voorbeeld angststoornissen), het tweede domein aan de hand van ST interventies (voorbeeld depressieve stoornis) en het derde domein met algemene relationele psychotherapeutische interventies, zoals empathische confrontatie, limited reparenting, et cetera (voorbeeld persoonlijkheidsstoornissen).

Het boek is een mooie inleiding voor psychologen en psychotherapeuten om hun vaardigheden (zoals CGT en ST) aan te laten sluiten bij christelijke cliënten. De auteurs schrijven laagdrempelig en bieden veel basistips. De ervaren behandelaar zal er soms wat sneller doorheen willen lezen. De beschreven richtlijnen zijn wat gedateerd voor de huidige ggz, waardoor de lezer zelf de juiste integratie moet overdenken. Een voorbeeld hiervan is dat volgens ggz-zorgstandaarden ST bij persoonlijkheidsstoornissen en CGT bij een depressieve stoornis eerste keus zijn. De auteurs geven zelf ook aan dat de domeinbenadering in het boek iets stelliger is dan in de praktijk zou moeten worden toegepast.

Toepasbaarheid ggz: *** (3 van 5 punten)

Onderbouwing: *** (3 van 5 punten)

Laagdrempelig: **** (4 van 5 punten)

Het boek biedt elke beginnende psycholoog met recente basiskennis CGT en ST aanvullende inzichten voor de behandelpraktijk in de ggz. Aangezien het als klassieker beschouwd kan worden, worden de soms gedateerde richtlijnen vergeven.