The Integration of Psychology and Christianity

‘Give special attention to things that do not fit our easy understanding. (…) it is precisely these things that “don’t fit” that are most able to challenge our preconceptions and grow our understanding.’ (p. 83).

De cultureel-sensitieve toepassing van psychologische kennis in een christelijke doelgroep mag intellectueel schuren en uitdagend zijn. Daarnaast menen William Hathaway en Mark Yarhouse (2021) dat eeuwenoude christelijke inzichten ook de basis kunnen vormen voor nieuwe psychologische theorieën en interventies. Ze geven een gestructureerd en beknopt overzicht over de integratie van psychologie en het christelijke geloof. Het lukt hen om de complexiteit van filosofie, theologie en psychologie laagdrempelig uit te leggen. De weergave van de geschiedenis en de positionering van wereldbeelden en theorieën zijn diepgaand zonder te veel uit te weiden. Verder vormen de laatste twee hoofdstukken, gerelateerd aan de professionele rol en het persoonlijke leven, onmisbare handvatten voor reflectie in de ggz-context.

Het boek helpt om als professional authentiek en sensitief aan te sluiten bij de behoefte van cliënten om religie en spiritualiteit te bespreken in de behandelkamer. Hierbij waarborgen de auteurs een professionele integriteit zonder dat het eigen geloof achter de voordeur gehouden moet worden. Sterker nog, ze geven juist handvatten hoe het christelijke geloof de groei als ggz-professional kan faciliteren.

Toepasbaarheid ggz: ** (2 van 5 punten)

Onderbouwing: **** (4 van 5 punten)

Laagdrempelig: **** (4 van 5 punten)

Het boek is een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in de professionele integratie van psychologie en het christelijke geloof in de ggz. Wel vraagt het veel reflectie en overdenking van de lezer om praktisch van meerwaarde te zijn in de behandelkamer.