Christian Psychotherapy in Context

Knabb en andere auteurs (2019) beschrijven een christelijke psychotherapie gericht op emotionele stoornissen. Volgens hen is het nodig om aan te sluiten bij het wereldbeeld van cliënten dat een rijke historie kent om met het lijden om te gaan. Niet alleen onderbouwen vele studies de herstellende werking van het christelijke geloof op psychisch welzijn, maar… Continue reading Christian Psychotherapy in Context

Relational Spirituality

Centraal in de christelijke psychologie van Todd en Elizabeth Hall (2021) staat ‘one unified reality and one big idea: human beings are fundamentally relational, reflecting the relational nature of our triune God.’ Dit theologische besef van Imago Dei, dat mensen geschapen zijn naar Gods evenbeeld, is cruciaal voor geestelijke groei gekenmerkt door naastenliefde. De afgelopen… Continue reading Relational Spirituality

The Integration of Psychology and Christianity

‘Give special attention to things that do not fit our easy understanding. (…) it is precisely these things that “don’t fit” that are most able to challenge our preconceptions and grow our understanding.’ (p. 83). De cultureel-sensitieve toepassing van psychologische kennis in een christelijke doelgroep mag intellectueel schuren en uitdagend zijn. Daarnaast menen William Hathaway… Continue reading The Integration of Psychology and Christianity

Integrative Psychotherapy: Toward a Comprehensive Christian Approach

Mark McMinn en Clark Campbell (2007) bieden een integratief model van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie (ST) en psychotherapeutische relationele interventies aansluitend op het christelijk wereldbeeld van cliënten. Het model is gebaseerd op de theologische notie van Imago Dei, dat mensen geschapen zijn met waardigheid en betekenis naar het evenbeeld van God. Aan de hand van… Continue reading Integrative Psychotherapy: Toward a Comprehensive Christian Approach