Christian Psychotherapy in Context

Knabb en andere auteurs (2019) beschrijven een christelijke psychotherapie gericht op emotionele stoornissen. Volgens hen is het nodig om aan te sluiten bij het wereldbeeld van cliënten dat een rijke historie kent om met het lijden om te gaan. Niet alleen onderbouwen vele studies de herstellende werking van het christelijke geloof op psychisch welzijn, maar houdt het geloof ook rekening met de psychische nood zonder dat het gelijk opgelost moet worden met pillen. Passend bij de prevalenties van emotionele stoornissen wordt het gezien als onderdeel van het leven.

In deze transdiagnostische aanpak wordt het christelijke geloof op een onderbouwde manier gekoppeld aan algemene werkzame therapiefactoren met bijbehorende doelen en interventies. Het begint met een (1) ondersteuningsfase gericht op een therapeutische relatie inclusief de ervaren relatie met God. In een volgende stap (2) leren cliënten met ervaringsgerichte interventies meer over de actieve aanwezigheid van God midden in hun pijnlijke momenten. Tot slot richt zich de behandeling op (3) helpende gedragingen passend bij de navolging en overgave van Jezus om patronen van emotionele vermijding te doorbreken.

De therapeut die deze behandelvorm wil toepassen krijgt met dit boek een uitgebreide hoeveelheid kennis en soms zeer praktische handvatten. Toch zal de geïnteresseerde lezer veel werk moeten verrichten om de behandeling uit te voeren in de ggz (bv. met het maken van werkbladen).

Alhoewel er aanwijzingen zijn dat behandelingen met de integratie van religie effectiever zijn, is het nodig om deze aanpak te vergelijken met een meer algemene transdiagnostische behandeling. Zo zijn studies nodig om deze christelijke benadering met het Unified Protocol voor emotionele stoornissen van David Barlow te vergelijken. Hierdoor kan een mogelijke meerwaarde voor de Nederlandse ggz empirisch onderbouwd worden.

Toepasbaarheid ggz: **** (4 van 5 punten)

Onderbouwing: *** (3 van 5 punten)

Laagdrempelig: *** (3 van 5 punten)

Het boek biedt veel informatie om vanuit christelijk perspectief werkende transdiagnostische interventies toe te passen om depressie en angststoornissen te behandelen. Binnen de context van de christelijke ggz onmisbaar.