Assessment for counseling in Christian perspective

Volgens Stephen Greggo (2019) is het belangrijk om naast de algemene psychometrische eigenschappen ook aandacht te geven aan ‘redemptive validity’, dat de adequaatheid van een diagnostisch instrument beschrijft in christelijke cliënten. Alhoewel het om een diverse groep gaat, is het nodig om de theologische bril van hen mee te wegen in de reacties op specifieke items.

Bijvoorbeeld het item: ‘Ik voel mij gestraft’ van een depressie vragenlijst kan als geloof-sensitief item het risico vormen om belangrijke geloofsaspecten te missen. Een christen kan hier het gestraft voelen door God bedoelen, waarbij de diagnosticus het reduceert tot een algemeen schuldgevoel. Greggo benadrukt het belang om dit soort items te onderscheiden en met cliënten na te bespreken om behandeling effectiever vorm te geven.

De diverse besproken kenmerken (bv. intrinsieke religiositeit) om het geloofsleven van cliënten te beschrijven, ondersteunen een zorgvuldige diagnostiek. Het onderscheid in (1) christelijke identiteit en (2) navolging kan een integratie met behandeling mogelijk maken. Hiervoor geeft hij aandacht aan minder bekende religieuze en spirituele vragenlijsten.

Helaas moet de lezer de beschikbaarheid en bruikbaarheid van vragenlijsten voor de Nederlandse context zelf uitzoeken. Daarnaast kan de bespreking van niet-religieuze vragenlijsten in de ggz voor gevorderde psychologen als onnodig ervaren worden.

Toepasbaarheid ggz: *** (3 van 5 punten)

Onderbouwing: ** (2 van 5 punten)

Laagdrempelig: ***** (5 van 5 punten)

De auteur biedt een basisbespreking omtrent diagnostiek die interessante aanvullingen biedt voor een christelijke cliëntendoelgroep. De beschreven sensitiviteit geeft ook veel inspiratie voor de Nederlandse ggz.